Ormai István: 2018 az építkezések éve lesz Nagyatádon

Számvetés és új célok, visszatekintés és a jövő tervezése. Az új évet várva, annak kezdetén ezek foglalkoztatnak bennünket. Minket, nagyatádiakat az is, hogy miként alakul lakóhelyünk, otthonunk, Nagyatád élete, jövője.

Egy település, egy város történetében is úgy van, hogy az egyes időszakok, évek különböznek egymástól. A most véget érő 2017-es esztendőben a nagyatádi vállalkozások eredményes munkát végeztek, hiszen idén is nőtt a gazdasági teljesítményük. A 2014-es 17 milliárdos termelési érték mostanra közel 19 milliárd forintra emelkedett. Köszönöm a nagyatádi gazdasági társaságoknak, vállalkozóknak, hogy eredményes gazdálkodásukkal munkát biztosítottak a nagyatádiaknak, helyiadó-befizetéseikkel érdemben hozzájárultak közfeladataink ellátásának finanszírozásához. A foglalkoztatásban több területen munkaerőhiány jelentkezett, ugyanakkor az alacsonyabb képzettségűek köréből minden dolgozni akaró embert – több, mint 200 főt – foglalkoztattunk a közmunka keretében.

Kiteljesedett városunknak az a szerepköre, ami a nagyatádiak mellett a térségben élők számára is széleskörű lehetőségeket biztosít. A közigazgatás; az oktatás-, az egészségügy-, a kultúra-, a sport intézményei, létesítményei; a kereskedelem, a szolgáltatások sokféle módon szolgálják a lakosságot. Azt tapasztaljuk, hogy nőtt a Nagyatádon ezeket igénybe vevők száma. Városunkban minden nap élő, mozgalmas, tartalmas, Nagyatád betölti térségi központ szerepét.

Az adatokból látjuk, hogy több turista látogatott hozzánk, így 2017-ben 16.000 körül alakul a vendégéjszakák száma. Ez több bevétel a vállalkozásoknak és az önkormányzatnak, és több munkalehetőség a gazdaság ezen részében.

Az önkormányzat fenntartásában működő intézményeink, létesítményeink maradéktalanul ellátták feladataikat, magas színvonalú ellátásokat és közszolgáltatásokat biztosítottak. Köszönöm valamennyi önkormányzati munkatársunk eredményes munkáját.

Sokszínű és tartalmas, eredményes a nagyatádi civil szervezetek, közösségek élete. A több, mint harminc egyesületben, klubban, művészeti csoportban folytatott rendszeres tevékenységük meghatározó szerepet tölt be városunk társadalmi, kulturális életében. Az általuk képviselt együttműködő, társadalmi párbeszédet, szolidaritást jelentő közösségi szellemiség önálló értékként jelenik meg. Tevékenységük, fellépéseik gazdagítják Nagyatádot.
Mintegy nyolcszáz, többségében gyermek és fiatal sportol a 16 nagyatádi sportegyesületben. Ezek az egyesületek fontos szerepet töltenek be abban, hogy a nagyatádi gyerekek, fiatalok megszeressék a sportot, jó helyen töltsék az idejüket, legyenek egészséges, közösségi emberek. Rendszeres és eredményes tevékenységüket elismerjük, támogatjuk.

2017 a következő időszak önkormányzati beruházásai, építkezései előkészítésének éve is volt. Sok pályázatot készítettünk. Olyan célokat fogalmaztunk meg, amelyeknek a megvalósítása most időszerű városunkban, de azok fontosak és hasznosak lesznek később is, jól szolgálják Nagyatád hosszú távú fejlődését, a következő generációkat is.
Eredményesek voltak pályázataink, több mint 3 milliárd forintot fordíthatunk építkezésekre, beruházásokra.

Nagyatádon 2018 az építkezések éve lesz. Más munkák mellett elkezdődik a volt laktanyák területének közművesítése, tehermentesítő út építése, kialakítva ott a Déli iparterületet, új vállalkozásokkal.
Teljesen felújítjuk három óvodánkat, valamint a Baross Gábor utcai irodaházat. Megkezdődik a Nagyatád-Ötvöskónyi közötti kerékpárút építése és a nagyatádi hálózat továbbfejlesztése.
Elkészül a Gyár utca teljes körű útfelújítása, a Kossuth utcai kereszteződéstől a volt laktanyai főkapuig.
A gyógyfürdő energetikai megújításával, az elfolyó gyógyvíz hőjének hasznosításával biztosítjuk a fűtését 4 másik önkormányzati épülettel együtt, ugyanakkor tervezzük az egész fürdő felújítását, átalakítását és bővítését.
A Széchenyi tér 18-as számú, helyi védett épületben az Esélyt Otthon pályázat támogatásával 8 korszerű lakást alakítunk ki, és eredeti állapotában újítjuk fel a homlokzatát. Ezeket a lakásokat pályázat keretében azoknak a fiataloknak adjuk, akik vállalják, hogy tanulmányaik befejezése után Nagyatádon dolgoznak, különösen, ha hiányszakmákban szereznek képesítést.
A „Zöld város” pályázati program keretében megvalósítjuk a Széchenyi téri park megújítását, és a téren álló volt iskolaépület eredeti állapotban történő felújítását.
Tervezzük a Szociális Szolgáltató Központ és az Idősek Otthona korszerűsítését, valamint turisztikai célú beruházásokat.

A nagy léptékű építkezésekkel továbbfejlesztjük Nagyatádot. Ezek mellett két pályázat keretében, együttműködve a vállalkozásokkal, civil szervezetekkel és a szomszédos településekkel összesen 750 millió forint pályázati támogatást használhatunk fel közösségi programokra, fiatalok szabadidős elfoglaltságaira, az egészséges életmód fejlesztésére, kulturális eseményekre, városi rendezvényekre. Ebből a támogatásból kisebb közösségi tereket, és szabadtéri találkozási helyeket is létesítünk fiatal családok, az ifjúság részére.

Mindezek megvalósításával 2018 értékteremtő év lesz Nagyatádon. Ehhez az is kell, hogy városunk társadalma továbbra is nyitott, együttműködő és szolidáris legyen. Továbbra is érvényesítenünk kell az egymás eredményeit, a tényleges teljesítményt megbecsülő, a partneri együttműködést érvényesítő, a demokratikus közéletet megvalósító szellemiséget. Munkánkat a nagyatádiak, Nagyatád városa érdekeinek képviselete és érvényesítése határozza meg.

Boldog Új Évet, sikeres 2018-as esztendőt kívánok a Kedves Nagyatádiaknak!

Megosztás