Pályázatot írt ki Nagyatád a hallgatóknak

Ismét pályázhatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra a felsőoktatásban résztvevő nagyatádi fiatalok, valamint az utolsó éves középiskolások és a már érettségizettek is.

A legutóbbi testületi ülésükön döntöttek arról a képviselők, hogy az önkormányzat példátlanul nehéz anyagi helyzete ellenére – a többszörösére növekvő energiaárak – is biztosítanak 900 ezer forintot a felsőoktatásban résztvevő nagyatádi fiatalok rendszeres havi juttatására. Ezt az összeget ugyanennyivel egészíti ki az állam.

Most meg is jelent a felhívás: Nagyatád a 2023. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a város területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók részére.

A típusú pályázat esetén:

  • azok a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  • a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is jelentkezhetnek; amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
  • azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

B típusú pályázat esetén:

  • a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
  • felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
  • és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtására elsősorban a polgármesteri hivatal portájának előterében elhelyezett „Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat” feliratú gyűjtőládán keresztül vagy postai úton van lehetőség.

Tájékoztatás kérhető a 82/504-511-es és a 30/474-35-71-es telefonszámon vagy hoffmannandrea@nagyatad.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. november 3. 16.00 óra

A pályázók kiértesítése az elbírálás eredményéről: 2022. december 6.

Részletes információ megtekinthető a polgármesteri hivatal hirdető tábláján, valamint a www.nagyatad.hu és a www.emet.gov.hu honlapokon. A szükséges adatlapok is letölthetők a nagyatádi honlapról.

Megosztás