12 férfi lábát mosta meg a nagyatádi plébános nagycsütörtökön

Az idei évben először tartották meg városunkban azt a nagycsütörtöki szertartást, aminek során a plébános megmosta 12 férfi lábát. Éppen úgy, ahogy az evangélium szerint Jézus tanítványaival is tette az utolsó vacsorán.

A manapság furcsán ható gyakorlat ősi hagyományokhoz nyúlik vissza. Az ókorban hétköznapi cselekedet volt, hiszen abban az időben saruban vagy mezítláb jártak az emberek, így lábuk mindig koszos volt az út porától. A tehetősebb családok esetében a szolgálók feladata volt, hogy megtisztítsák a ház lakóinak és vendégeinek lábát. A lábmosás akkoriban olyannyira elterjedt gyakorlat volt, mint például ma a cipőnk lehúzása, ha belépünk a lakásunkba.

A Szentírás szerint Jézus az utolsó vacsora előtt mosta meg tanítványai lábát. Jézus és az apostolok azon az estén egyedül voltak jelen a házban. A tizenkettő közül azonban senki sem akarta vállalni a számukra megalázónak tűnő feladatot. Így mesterük lehajolt, és megmosta mindannyiuk lábát. A megrökönyödött tanítványoknak Jézus meghagyta feladatul, hogy tegyék ezt ők is testvéreikkel.

– A szolgálatra tanítja Jézus az apostolokat. Természetesen, mi mint utódok, püspökök és papok, ugyanez a feladatunk, hogy tudjuk szolgálni a ránkbízottakat. Én 12 egyházi képviselőtestületi tagnak és ministránsoknak mostam meg a lábát. Ez szintén jelkép, hogy ez a szolgálat és lelkület legyen bennem. – mondta Roca Dániel Celestin atya, esperes plébános.

A szertartás örök érvényű üzenete az emberek számára az, hogy a teljes alázatosság alapvető tulajdonságunk kell, hogy legyen. Ebben a szellemiségben kell szolgálnunk és segítenünk egymást egész életünkben.

Megosztás