Gyermekjóléti szolgálat: egyre több az igazolatlan hiányzás

Szakmai tanácskozást tartott tegnap a család- és gyermekjóléti szolgálat és a központ a 2022-es évről. Kiderült, hogy egyre több az igazolatlan hiányzás, ráadásul ez sok esetben akkor jut a tudomásukra, amikor már késő.

A városban működő jelzőrendszeri tevékenység fő célja a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése. Ivókné Pintér Melinda, a RSZSZK vezetője kérte az intézményeket, hogy éljenek a jelzési kötelezettségükkel, mert, ami nem derül ki, azon nem tud segíteni sem a szolgálat, sem a központ.

– A központ kimondottan csak hatósági ügyekkel foglalkozik (nevelésbe vétel, védelembe vétel, családba fogadás), addig a szolgálat önkéntes együttműködésen alapuló szociális segítséget nyújt a rászoruló családoknak, hátrányos helyzetű gyerekeknek – vázolta a különbséget Gondáné Szabó Ágota.

A két rendszer közös halmaza az észlelő- és jelzőrendszeri tagok, akik kötelesek jelzéssel élni a központ és a szolgálat felé, ha bármilyen – gyermek vagy felnőtt ellen elkövetett – jogsértést tapasztalnak, kezdve az egészségügyi szolgáltatókon át az állampolgárokig. Ráadásul a jelzőrendszer tagjainak a jelzés megtétele kapcsán nincsen mérlegelési jogköre a veszélyeztetés, bántalmazás súlyosságát tekintve, azok gyanúja esetén is kötelesek jelzést tenni. 

Tratnyek Dóra a bevezetőjében elmondta, hogy két héttel ezelőtt, amikor elkezdték szervezni a tanácskozást, akkor éppen a tudomásukra jutott, hogy egy három és egy ötéves gyermeket súlyosan veszélyeztetett a szülője, és egy jelzőrendszeri tagtól elhangzott: megpróbálta lebeszélni a nagyszülőt arról, hogy feljelentse a veszélyeztető szülőt. Ez elfogadhatatlan – mondta.

2022-ben a család- és gyermekjóléti szolgálat 67 veszélyeztetett gyermekkel foglalkozott. Összesen 29 jelzés érkezett hozzájuk közoktatási intézményekből, ami jellemzően az igazolatlan hiányzások magas számával magyarázható. Jó hír, hogy tavaly nem volt szükség kríziskezelésre. 550-nél is több családot látogattak meg, 270 esetben adományokat közvetítettek, illetve 47 rászoruló gyermek számára tartottak nyáron egy 5 napos napközis tábort. 

– Nagyon szépen köszönöm azoknak a jelzőrendszeri tagoknak, akik aktívak, azt kérem tőlük, hogy keressenek bennünket, mert azt gondolom, hogy jelenlegi helyzetünkben az a legjobb, ha összetartunk, és kiállunk az adott irány mellett – zárta a beszámolóját.

Ezután a család- és gyermekjóléti központ beszámolóját hallgathatták meg a jelzőrendszeri tagok, akik a járás területén végeznek hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységeket, illetve speciális szolgáltatásokat is nyújtanak, többek között kapcsolattartási ügyeletet, pszichológiai tanácsadást, óvodai, iskolai segítő tevékenységet végeznek.

Kiderült, hogy családon belül három járási gyermeket is bántalmaztak szexuálisan az előző évben, fizikailag kettőt, lelkileg szintén kettőt. Persze, azt hozzá kell tenni, hogy ezek azok az esetek, amik egyáltalán a központ, valamint a szolgálat tudomására jutnak, ugyanis sok esetben nem derül fény a bántalmazásra. 

Beszédes még, hogy 2021-ben 55 lelkileg elhanyagolt gyermek került a látóterükbe, addig 2022-ben már 84 ilyen esettel kellett foglalkozniuk. 

200 veszélyeztetett kiskorút tartanak számon, közülük 170 nevelési problémák, elhanyagolás, a szülő vagy szülők életvitele, az elégtelen lakáskörülmények, családi konfliktusok, illetve családon belüli bántalmazás miatt kerülnek a szolgálat látóterébe. 

Összesen 576 jelzést érkezett a járásból, ebből Nagyatádról nyolcvankettő, miközben Lábodról például 222, bár ennek több mint a fele közoktatási intézményektől. 

Gondáné Szabó Ágota kiemelte: van olyan diák, akinek 515 óra felett van az igazolatlan hiányzása. Felvetette, hogy erősebb szankciókat kellene erre alkalmazni, illetve elmondta, ahol ilyen magas az igazolatlan hiányzás, ott nemcsak a gyerekkel van probléma, hanem az elhanyagoló szülővel is. Van olyan 10-11 éves gyerek, akinek 200 óra feletti az igazolatlan hiányzása. 

Elmondta még, hogy a rendőrségtől 35 jelzés érkezett, legfőképp szabálysértési értékre elkövetett lopás, betöréses lopás miatt, de az utóbbi időben nagyon elterjedt az, hogy feltörik egymás közösségimédia-fiókjait, és szexuális tartalmú képeket küldözgetnek ismerősöknek, barátoknak.

A hiányzásokról kiderült, hogy van a városban olyan intézmény, ahonnét egyáltalán nem érkezik jelzés sem a központ, sem a szolgálat felé, pedig mindkét előadó elmondta, hogy csak akkor tudnak segíteni, ha tudomásukra jut a probléma, illetve előfordult az is, hogy 300 igazolatlan hiányzásnál jelzett egy intézmény, amivel gyakorlatilag már nem tudnak mit kezdeni.

(Fotók: Röhrig Dániel)

Megosztás