Hatszáznál is több családot látogattak meg az RSZSZK munkatársai tavaly

A képviselő-testület a múlt csütörtöki ülésén fogadta el a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 2023-as beszámolóját.

A beszámoló szerint az RSZSZK munkatársai az elmúlt évben 630 alkalommal tartottak családlátogatást, a gyermekjóléti szolgálat az 12 gyermek családba fogadásánál működött közre, segítő beszélgetésre pedig 500-nál is több alkalommal került sor. Kiderült az is, hogy 97 nagyatádi gyermek részesült az előző évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, közülük a legtöbben – 46-an – a 6 és 13 év közötti korosztályból kerültek ki.

– A rendszer jól működik, megnyugtató módon van jelen a város szakmai, társadalmi életében, és biztos vagyok abban, hogy nagyon sok esetben megállítja a rossz irányba tartó élethelyzeteket és segít a gyerekeknek abban, hogy stabilizálódjon az a környezet, amiben élnek – fogalmazott Ormai István polgármester.

A jelzőrendszeri tagok 70 alkalommal jeleztek problémát. A jelzések elsősorban a nevelési-oktatási intézményektől, a rendőrségtől, szociális személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatóktól és a védőnői szolgálattól érkeztek. Az iskolák legfőképp a tanulóik igazolatlan hiányzása miatt fordultak a szolgálathoz. Az óvodai és az iskolai hiányzások esetén a családgondozó tájékozódott a mulasztás okairól, felhívta a szülők figyelmét az igazolatlan hiányzások következményére, a rendszeres óvodába és iskolába járás fontosságára, és a megtett intézkedésről tájékoztatta a jelzéssel élő intézményt.

Három tanuló igazolatlan mulasztása haladta meg az 50 órát, az ő esetükben védelembe vétel melletti gondozás vált szükségessé. A beszámoló szerint a jelzések alapján a gyermekek veszélyeztetettségének fő okai:

 • a család rossz szociális helyzete, a szülők alacsony jövedelme, alacsony iskolázottsága,
  nem megfelelő lakhatási körülmények, a higiénés lehetőségek hiánya, retardáció
 • a család nem megfelelő pénzbeosztási, költekezési szokásai;
 • a szülők egymás közötti konfliktusai, válása, a gyermekelhelyezéssel, a gyermek
  láthatásával kapcsolatos problémák;
 • a gyermek nevelésében jelentkező hiányosságok;
 • a gyermek magatartási és viselkedési problémái;
 • életviteli problémák;
 • a gyermek elhanyagolása.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban az elmúlt évben – átlagos adatokat tekintve – az óvodai ellátásban résztvevő 314 gyermek közül 282-en részesültek ingyenes étkezésben.

Nagyatád általános iskoláiban tanuló 919 gyermek közül – átlagosan – 807 gyermek vette
igénybe az intézményi gyermekétkeztetést, közülük 268 gyermek ingyenes étkezésre volt
jogosult, 173 gyermek pedig 50 százalékos térítési díjkedvezményben részesült, azaz a gyermekétkeztetésben résztvevő gyermekek 64 százaléka ingyenesen vagy kedvezményesen jut ételhez.

– Ez egy nagyon fontos szegmense az önkormányzati feladatellátásnak. Én azt látom, hogy tudatos, folyamatosan figyelő, megfontolt döntéseket hozó rendszer áll rendelkezésünkre – foglalta össze a polgármester a beszámoló elfogadását megelőzően.

A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ az elmúlt évben is jelentős mennyiségű adományt juttatott az ügyfelek számára. Az élelmiszer csomagok mellett ruhák, cipők, bútorok, háztartási gépek, konyhai eszközök és felszerelések kerültek a rászorulókhoz, az adományok nagy részét Nagyatád város lakossága ajánlotta fel. A DEH Magyarország Kft. által adományozott termékekből a tavalyi év során egy alkalommal tudtak hirdetni fánk osztást. A Nagyatádért Egyesület és a 69. Harckocsi Ezred Baráti Köre az elmúlt évben is több alkalommal juttatott adományt, amelyet a hátrányos helyzetű családok számára közvetített a gyermekjóléti szolgálat. A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetével kötött megállapodás alapján – az élelmiszermentési program keretében – hetente kettő alkalommal péksütemény került kiosztására a rászoruló családok között.

A teljes beszámoló ide kattintva érhető el.

(Kiemelt kép: depositphotos.com)

Megosztás