Már pályázhatnak a nagyatádi hallgatók, diákok a Bursa Hungarica ösztöndíjra

Mint ahogy 2002 óta minden évben, most is pályázhatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra a felsőoktatásban résztvevő nagyatádiak, az utolsó éves középiskolások és a már érettségizettek is.

A múlt heti testületi ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy az önkormányzat 900 ezer forintot biztosít a felsőoktatásban résztvevő nagyatádi fiatalok rendszeres havi juttatására. Ebben a támogatási formában már 2002 óta részesülhetnek a nagyatádi hallgatók.

Az ezzel kapcsolatos felhívás tegnap jelent meg: Nagyatád a 2024. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a város területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók részére.

„A” típusú pályázat esetén:

  • azok a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat;
  • azok a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra;
  • azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat esetén:

  • a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
  • felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
  • és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtására elsősorban a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett „Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat” feliratú gyűjtőládán keresztül vagy postai úton van lehetőség.

Tájékoztatás kérhető a 82/504-511-es és a 30/474-3571-es telefonszámon, vagy a hoffmannandrea@nagyatad.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. november 3. 13:30 óra

A pályázók kiértesítése az elbírálás eredményéről: 2023. december 6.

Részletes információ megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, valamint a www.nagyatad.hu és a www.emet.gov.hu honlapokon.

A pályázattal kapcsolatos nyomtatványok a város honlapján, ide kattintva érhetők el.

(A nyitókép illusztráció, forrás: depositphotos.com)

Megosztás