Nagyatádon tartja táborát a Magyar Történelmi Társulat

A Hotel Solar konferenciatermében „Miből élt az ember…” című háromnapos tábort és konferenciát szervezett a Magyar Történelmi Társulat, ahol számos szaktekintély tart előadást a következő napokban.

A Magyar Történelmi Társulat nemrégiben kinevezett főtitkára, Ablonczy Balázs köszöntőjével, valamint Ormai István, Nagyatád történetéről szóló prezentációjával nyitották meg a konferenciát és történésztábort ma délután a Hotel Solarban, ahol történelemtudomány számos szaktekintélye tart előadást a napokban.

A „Miből élt az ember…” jövedelmi, jövedelemszerkezeti és vagyonszerzési változások az európai és a magyar történelemben címmel meghirdetett konferencia ugyan nem nyilvános, ám a történelem iránt érdeklődőket korlátozott számban szeretettel várják az előadásokra, ahol többet között Kaposi Zoltán, az MTA doktora beszélni fog, akit a nagyatádiak már ismerhetnek, hisz novemberben tartott előadást a turisztikai központban a Somssich családról, de például Borsy Judit, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárának főlevéltárosa is előad a konferencián amit a Magyar Történelmi Társulat, annak Dél-dunántúli Csoportja, az MTA PAB Gazdaság- és Társadalomtörténeti Munkabizottságának, illetve Város- és Helytörténeti Munkabizottságának közreműködésével szervezett.

Ma délután, szerdán délelőtt és délután, valamint csütörtökön délelőtt még összesen tizenkettő témáról beszélnek a történészek.

Mai program:

 • 16.30–17.00 Kádas István, PhD, tudományos munkatárs – BTK TTI: Az állami adóbevételek változásai Magyarországon a hosszú 15. században
 • 17.00–17.30 Szemethy Tamás, PhD, vezetőtanár – ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium: A 18. századi új elit vagyoni helyzete a Magyar Királyságban

Szerdai program:

 • 9.00–9.30 Horváth István, PhD, levéltárvezető – Egri Főegyházmegyei Levéltár: Az egri püspöki uradalom jövedelme Eszterházy Károly halálakor (1799)
 • 9.30–10.00 Borsy Judit, főlevéltáros – MNL Baranya Vármegyei Levéltára: A paraszti jövedelmek változásai a 19. században
 • 10.30–11.00 Papp Viktor, doktorjelölt – ELTE BTK TDI; tud. segédmunkatárs – Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport, ELTE TáTK: Az ügyvédség vagyoni differenciálódása a dualizmus kori Budapesten
 • 11.00–11.30 Ballabás Dániel, PhD, egyetemi docens – Eszterházy Károly Katolikus Egyetem: Védekezés a földbirtokvagyon szétforgácsolódása ellen: hitbizományok Magyarországon a dualizmus időszakában
 • 16.00–16.30 Mészáros Balázs, PhD, történész – Magyar Nemzeti Múzeum: Bizonytalan jövedelmek és vagyontalanság: mindennapi élet a társadalom peremén a 19. századi Pécsett
 • 16.30–17.00 Kaposi Zoltán, MTA doktora, egyetemi tanár – PTE KTK: Németország harmadik leggazdagabb embere, Hohenlohe Kraft Keresztély magyarországi gazdasági tevékenysége a 20. század első felében
 • 17.00–17.30 Fehér György, ny. főigazgató, c. egyetemi docens – ELTE BTK: Két arisztokrata generáció – gr. Károlyi Sándor (1831–1906) és gr. Károlyi László (1859–1936) – vagyoni helyzetének alakulása

Csütörtöki program:

 • 9.30–10.00 Nagy Imre Gábor, főlevéltáros, igazgató-helyettes – MNL Baranya Vármegyei Levéltára: A gazdagok csoportja: a legnagyobb adófizetők Pécsett a két háború között
 • 10.00–10.30 Vörös István Károly, középiskolai tanár – Pécsi Leőwey Klára Gimnázium: A zsidó vagyon sorsa 1944-45-ben
 • 11.00–11.30 Tóth Judit, történész – Budapest: A kulákság vagyoni ellehetetlenítése
Megosztás