Ritkítani kell a növényzetet az elektromos vezetékek körül

Április 20-ig van lehetőség a saját tulajdonban lévő, elektromos vezetékek és azok biztonsági övezetében található növényzet nyírására, utána az E.ON vállalkozói végzik ezt el. Az egyéni munkálatokat be kell jelenteni!

Az E.ON általános növényritkítást rendelt el Nagyatád bel- és külterületein az elektromos hálózatok nyomvonalai mentén. A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség. A Vilkor Kft. fogja elvégezni ezt a feladatot április 20-tól kezdődően. Addig azonban a helyi lakosoknak is lehetőségük van a saját tulajdonukban lévő növényzet megritkítására. Ezt az alábbi szabályok betartásával végezhetik el:

A vezetékek által érintett kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt fel kell mérni, hogy hol nem felel meg növényzet mérete, magassága a jogszabályi előírásoknak, az éves növekedést is figyelembe véve, és ennek megfelelően kell megtenni a szükséges intézkedéseket.

A biztonsági övezet tisztántartási munkálatainak elvégzése utáni elvárt távolság a növényzet növekedését is figyelembe véve, az alábbi:

–        1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter a vezeték mentén oldalt, alul

–        1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 2 méter a vezeték mentén oldalt, alul a fenti távolságok függőleges síkja és a vezeték felett növényzet nem maradhat.

A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben: fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában

–        1000 V felett 35000 V névleges feszültségszintig 5 méternél,

–        1000 V -nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél, 2 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint, tilos

–        olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert,

–        olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.

A hálózat körüli gallyazási és ritkítási feladatok saját kezű elvégzését a munka megkezdése előtt be kell jelenteni a E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. -nél. Szükség esetén ugyanis az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet a szolgáltató elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.

A bejelentés hiányában a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és a Vilkor Kft. sem vállal.

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. régió-központjának címe, elérhetősége:
Nagykanizsai Régió Központ 8800 Nagykanizsa, Király u. 1.
Telefon: 06-93/503-500
Telefax: 06-93/503-533

Amelyik ingatlantulajdonos nem tesz bejelentést, vagy nem is szándékozik megritkítani a veszélyesnek minősülő növényzetét, azoknál a Vilkor Kft. fogja elvégezni a szükséges munkálatokat.  A vállalkozó legkésőbb április 20-án megkezdi városunkban a szükséges intézkedéseket.  

Megosztás