Ma megszületett a Megváltótok, Krisztus, az Úr (Lk 2, 11)

Szívünknek egy üres barlangistállónak kell lennie, amit átölel az éjszaka sötétje, de hívja és várja Istent. Ő csak ebben a szegénységben tud megszületni, ahol más nem lakik – mondta Dani atya karácsonyi szentbeszédében.

– Jézus születésekor éjszaka volt, a maga sötétségével; csendjével, magányával, kitaszítottságával, félelmeivel. De Isten megszentelte ezt az éjszakát, mert József és Mária szívében már megszületett a Szeretet – mondta egyebek között Roca Daniel esperes a nagyatádi Szent Kereszt Római Katolikus Templomban bemutatott karácsonyi szentmise prédikációjában. – Isten már kezdettől kiválasztotta erre az útra, és elvezette őket Betlehembe, egy barlangistállóba, ahol a világ számára megszületik a Világosság. Isten velünk is akar találkozni. Szívünknek egy üres barlangistállónak kell lennie, amit átölel az éjszaka sötétje, de hívja és várja Istent. Ő csak ebben a szegénységben tud megszületni, ahol más nem lakik. 

Jézus Krisztus a mi szívünk hajlékában kíván megszületni, ott kopogtat és vár. Ha nyitva találja, bármilyen is, szállást vesz magának. A sötétségemben ő ad világosságot, a hideg szívemben ő ad meleget, békét, szeretetet és derűt.

Ezen a szent éjszakán Isten már nemcsak a mi szívünket akarja birtokba venni, hanem az egész világ számára akar szabadulást hozni.

Karácsony éjszakáján Jézus születésére emlékezünk, a betlehemi puszta világra szóló eseményére. A krisztushívők ajkáról örömmel száll az angyali ének: ,,Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek”.

Jézus nélkül karácsonyt ünnepelni árulás, valamiféle értelmetlen hiábavalóság.

A karácsonyi örömhír lényege ez: megjelent közöttünk üdvözítő Istenünk emberszerető jósága.

Sok mai ember tévedése abban rejlik, hogy mereven szétválasztja az eget és a földet, s csak ez utóbbira összpontosít. Elhitették az ilyen emberrel, hogy aki az égre tekint, az nem élvezheti az életet; aki Isten előtt leborul, az oktalan és gyáva; aki összekulcsolja kezét, az tehetetlen; aki Istent dicsőíti, az saját magát alázza meg.

Jézus Krisztus eljött közénk, hogy helyreállítsa Isten dicsőségét a világban, és általa üdvösséget, békességet és boldogságot szerezzen minden igaz embernek. Születésével kinyilvánult a világban üdvözítő Istenünk emberszerető jósága. Sokan azt hiszik, hogy önmagukat felőrölve Isten nélkül is megtalálják boldogságukat. Nélküle nincs üdvösség! Az ember csak úgy boldogul, ha Isten után jár, elfogadja igazságait és megosztja Vele halandó életét.

Megosztás