Hamvazószerda

A templomfelújítás miatt ma este a bodvicai templomban kerül fel a hamukereszt a hívők homlokára. A virágvasárnapon megszentelt barkát elégetik, a hamu ebből készül, jelképezi a mulandóságot, hogy porból lettünk, és porrá leszünk.

Hamvazószerda van, a húsvétig tartó böjt első napja, a bűnbánat és az önmegtagadás időszaka.

A Wikipedia a hamvazószerda történetről azt írja: az ókereszténység idején a mezítlábas, zsákruhába öltözött nyilvános bűnösöket a püspök a templomba vezette, majd miután a bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett és kiutasította őket a templomból.

A mai korban, persze mindez elképzelhetetlen, némely püspök bűnbánati zsoltára is hamisan cseng, a szigorú böjt sem egyeztethető össze a modern korunkkal, de az önmegtartóztatás másképp is lehetséges. A szembenézés önmagunkkal, hogy mi az, amit másképp tehetnénk, hogy ne csak nekünk, de a körülöttünk élőknek is jobb legyen. A szavak böjtje, hogy csak azt mondjuk ki, azt hallgassuk meg, ami valójában fontos.

Porból lettünk, és porrá leszünk. Amit az utánunk következők emlékezetében hagyunk örökül magunkról, csak az számít.

(Kiemelt kép: depositphotos.com)

Megosztás