Meghaladja a 300 millió forintot a Rinya part rekonstrukciója

A tavalyi villámárvíz során néhány nap alatt 3 hónapnyi eső hullott le Somogy és Zala megyében, a rengeteg többletcsapadék óriási károkat okozott. Augusztus végéig befejezhetik a Rinya-part rekonstrukcióját.

2020. július 25-én és az azt megelőző két napban olyan mértékű esőzések vonultak végig a nagyatádi járásban, hogy a Rinya már nem tudta elvezetni a többletcsapadékot, és 25-én este 22 óra környékén kilépett a medréből. A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság hivatalos adatai szerint a patak vízállása megdöntött minden korábbi rekordot, 344 centiméternél tetőzött.

Emberemlékezet óta nem történt ehhez hasonló káresemény Nagyatádon. Az aznap délelőtt megjelent „Nagy a baj Nagyatádon” című beszámolónk megdöntött minden addig nézettségi rekordot. Mint ismeretes, a 68-as úton két híd is leszakadt, az egyik Segesd és Böhönye között, a másik pedig a nagyatádi elkerülő úton, mindkét helyen autók zuhantak bele a Rinyába. Csak a szerencsének köszönhető, hogy senki nem sérült meg komolyabban. Az irtózatos áradat több vasúti hidat is megrongált. Nagyatádon víz alá kerültek a DRV szivattyúi, így napokig gond volt a vízellátással is. Több tucat garázst öntött el az ár, A Zrínyi közben egész éjszaka pakolták a homokzsákokat, hogy megfékezzék a betörő vizet. Később az önkormányzat vis maior eseményre pályázatott nyújtott be: a kiérkező szakértők szerint összesen 317 millió forintnyi kárt okozott a villámarádás. Megsérült egyebek között a jánosmajori út több szakasza, a Zrínyi köz és a Malom árok közötti gyalogos útszakasz, a Malom árok gyalogos hídja, a város ellátását szolgáló több ivóvízkút, a Jóléti tó partvédelme és a tó műtárgyai, a szennyvíztelep több létesítménye és a Kiszely utca délkeleti útszakasza. Mivel 90%-os mértékű támogatás lehetséges, így Nagyatád 286.052.542 forintra nyújtotta be a pályázatát. Ennek eredményéről rövidesen cikkezni fogunk. 

Ezen felül nagy károk keletkeztek a Rinya partjában és medrében is. Az esemény óta a helyreállítási munkálatok folyamatosan zajlottak, kezdve a tisztítási munkálatoktól, hiszen a hidakon és egyéb műtárgyakon rengeteg hordalék akadt fenn. A sodrás erejét mutatja, hogy a Malom-árok gyaloghídját szó szerint leemelte a talapzatáról. Ezt azóta szerencsére egy helyi vállalkozó még februárban helyreállította. A parton sétálva azonban sok helyen látható, hogy a sodrás kimosta a partoldalakat, a hidak környezetében kialakított tereprendezést szétzilálta, megrongálta. Az ezzel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük a A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak, válaszaik lent olvashatók.

Milyen módon károsodott, erodálódott a Rinya partja a tavalyi villámáradás következtében?

A 2020. július 25-én lehullott nagy mennyiségű csapadék– mely helyenként a 100 mm-t is meghaladta –, villámárvizeket alakított ki a Rinya több ágán, illetve kisebb környező vízfolyásokon. Ezek eredményeként a Babócsai-Rinyán az eddigi legnagyobb vízszintet is meghaladó árhullám vonult le. Az áradás kimosódásokat okozott a vízfolyások medrének rézsűiben, több helyen suvadásokat (lejtőcsuszamlás, földcsuszamlás) okozott, megrongálta a depóniákat (anyagok tárolására felhasznált munkaterület; kitermelt terméketlen anyag tömege) és a hidak környezetében lévő mederburkolatokat, kőszórásokat.

Milyen javítás történt eddig?

A helyreállítási munkák már 2021 januárjában megkezdődtek, tervezetten 2021. augusztus 31-ig befejeződnek, több vízfolyást, sok helyszínt érintenek. A Segesdi-Rinyán feliszapolódott meder kotrása történt meg, a megrongálódott rézsűk helyreállításra kerültek. A Segesd-Böhönye közti közúti híd és az Ötvöskónyi-Beleg közötti vasúti híd környezetében a rézsű és mederburkolat helyreállítása, kőszórás kialakítása készült el. A Babócsai-Rinyán mederburkolatok és suvadások helyreállítása történt. A helyi vízkárok ezeken kívül érintették a Dombó-csatornát, a Babócsai Malomárkot, a Nagyatádi Malomárkot, a Márjás-patakot és a Babócsai Fürdő-árkot is.  

Hogyan és mekkora szakaszon lesz a part helyreállítva?

Jelenleg is folynak a helyreállítási munkák a Babócsai-Rinyán. A nagyatádi elkerülő út hídjának környezetében a partoldal feltöltés, rézsű helyreállítás, kőszórás kialakítás elkészült, a tereprendezés zajlik. A kivitelező folyamatosan végzi a vízfolyáson kialakult kimosódások és a megrongált depónia helyreállítását, melyek több helyszínen mintegy 3 km-nyi mederszakaszt érintenek.

Mekkora költségigényű a munka, milyen forrásból van fedezve?

A helyreállítási munkák teljes költsége 302 millió Ft, melyek elvégzése helyi vízkár helyreállítási keretből, a központi költségvetés terhére, III. fokú, pontszerű helyi vízkár készültség elrendelése mellett történik.

Lehet-e bármit tenni a hasonló villámáradások elleni védekezésként, megelőzésképp?

A villámárvizek esetén a védekezésre viszonylag szűk lehetőségek vannak, homokzsákos bevédéssel, szivattyúzással, esetlegesen átvágásokkal, a víz kevésbé értékes területekre történő kivezetésével tudjuk csökkenteni a károkat. A megelőzésre a medrek tisztításával, karbantartásával, megfelelő áteresztőképességű műtárgyak alkalmazásával, illetve tározók építésével van lehetőség. Valamint a térségre jellemző kialakítású-, a vízrendszeren elhelyezkedő tavak, úgynevezett füzértavak egységes üzemirányításának kidolgozásán dolgozunk, mellyel lehetővé válik a kialakuló villámárvizek károkozásának mérséklése.

Megosztás